Kurser & Uddannelse i METAsundhed

  • Der er 3 niveauer man kan uddanne sig på inden for METAsundhed – Du kan læse om niveauerne herunder.
  • Hvis du er interesseret i at gå videre med uddannelse så kontakt en METAsundheds underviser.
  • Er du allerede certificeret METAsundhedsTerapeut kan du læse mere om hvordan du får overført din certificering til METAsundhed Danmark under certificering.  

Der afholdes kursus i METAsundhed på følgende niveauer: 

 

Niveau 1 - Grundkursus i METAsundhed

Formålet med dette kursus er at du bliver indført i METAsundhed så du kan begynde at bruge det i dit eget liv.
Kurset kan tages selvstændigt eller for at gå videre med METAsundhedsTerapeut uddannelsen. Dette kursus giver 16 RAB points. 

Find dit kursus i kalenderen

Niveau 2 - METAsundhedsTerapeut uddannelse

Formålet med denne uddannelse er at du bliver rustet til at kunne lave METAsundhedsAnalyser med klienter. Du lære at også lave en METAsundhedsTerapiplan. 

På uddannelsen undervises der i teori, metode, samtidig vil der være praktiske øvelser undervejs. Imellem modulerne er der selvstudie.

Kurset afsluttes med mundtlig, skriftlig demonstration samt udfærdigelse af 5 cases.

Find dit kursus i kalenderen 

Niveau 3 - METAsundheds Master Terapeut

Der vil her være fordybelse i udvalgte emner. Der er fokus på at lære at navigere mere komplicerede symptom billeder. 

De studerender fremlægger et selvvalgt emne for gruppen. Afleverer 20 METAsundhedsCases.

Specialist kurser:

Der udbydes med varierende interval forskellige specialistkurser. Det kan være kursus i konstellationer (psykiske lidelser), Øjen kursus, METAfys kursus, CT-scannings kursus m.m. 

Disse kurser vil fremadrettet være nogle af de aktiviteter der kan bidrage til at man samler points for at bevare sin status af aktiv METAsundheds Terapeut eller METAsundheds Master Terapeut. 

Der findes flere niveauer for undervisere:

 

METAsundhedsUnderviser (tidl. Trainer)

Når du er METAsundheds Master Terapeut kan du derefter uddanne dig som METAsundhedsUnderviser. Dette giver dig mulighed for at undervise på Niveau 1 (METAsundheds-Grundkursus).
Du
 skal for at blive underviser godkendes af 2 Master Undervisere hvoraf den ene er din primære. Du skal være teoretisk velfunderet og evne at formidle METAsundhed.

METAsundheds Master Underviser (tidl. Master Trainer)

Dette giver mulighed for at uddanne på METAsundhedsTerapeut uddannelsen. Du skal være velfunderet teoretisk og metodisk i METAsundhed. Kunne overskue læringsplan for hele uddannelsesforløbet. Kompetent som formidler.

Du skal godkendes af 3 METAsundheds Master Undervisere. Det er muligt at vælge at en eller to af sine Master Undervisere er udenlandske. Den ene som er den primære skal dog være dansk, og opdateret med det danske undervisnings materiale. 

Når du har gennemført 2 hold efter din METAsundheds Master Underviser certificering, kan du undervise på METAsundheds Master Terapeut uddannelsen. Du skal dog have gennemgået indhold af kurset med en Master Trainer der tidligere har afholdt Niveau 3.

Vi er ved at revidere uddannelsesstrukturen for uddannelse af METAsundhedsTerapeuter og METAsundhedsUndervisere.
Vi forventer at kunne løfte sløret for de nye optimeringer i løbet af efteråret 2019.

Bliv METAsundhedsUnderviser

Ønsker du at blive underviser kontakter du en METAsundheds Master Trainer, som du i samarbejde med udfærdiger en uddannelsesplan.

Hvad er METAsundhed?

METAsundhed er en årsagsmodel, som forklarer sammenhængen mellem vores psyke og vores fysiske symptomer, og som baserer sig på opfattelsen af kroppen som en intelligent og vigtig medspiller i forebyggelse og behandling af sygdom. Det er samtidig en holistisk model, som har fokus på det hele menneske – krop, miljø, ånd, tanker og følelser. 

I METAsundhed starter alle fysiske symptomer med et konfliktchok…

Bliv medlem

Alle, der har været på grundkursus og overholder  foreningens etiske regelsæt, kan blive medlem af METAsundhed Danmark.Som medlem får du adgang til webinars, mulighed for fornyelse af dit certifikat og et stort netværk af professionelle behandlere, der alle tager udgangspunkt i METAsundhed. Derudover bliver du inviteret til den årlige generalforsamling, hvor du har medbestemmelse og indflydelse på foreningens aktiviteter.

 

Certificering

METAsundhed Danmark udsteder certifikater til nyuddannede METAsundhedsTerapeuter, METAsundhedsMasterTerapeuter og METAsundhedsUndervisere. Derved opretholdes en høj og ensartet standard i hele landet.

Har du et certifikat fra IMMA/MHI, kan du få overført din uddannelse og modtage et nyt certifkat i forbindelse med, at du melder dig ind i foreningen. Derved opnår du bevis for, at du lever op til de nye standarder fastsat af METAsundhed Danmark.

Find os på facebook

Sammenhold og netværk er en vigtig årsag til at have en forening for METAsundhedsprofessionelle. Vær med til at holde kontakten og udbrede kendskabet til METAsundhed Danmark via facebook.