Aktiviteter

På denne side kan du få et overblik over aktiviteter for medlemmer af METAsundhed Danmark.  

 

 

 

 

Webinar via zoom på torsdage i lige uger

Mødetidspunktet er altid kl. 19.00 – 20.30

Der vil være 2 formater på disse webinars, som vi skifter mellem:

  • Webinar med et tema
    Her vil en person fremlægge et emne inden for METAsundhed. Herefter vil der være mulighed for at stille spørgsmål til emnet. Fremlæggelsen har en varighed af 30-45 minutter.
  • Q&A
    Hver anden gang er webinaret baseret på aktuelle spørgsmål, som kan debatteres i gruppen. En person vil lede webinaret, og det er ikke nødvendigvis denne, der skal svare på alt. Der vil være fokus på, hvilke strategier der giver mulighed for at løse problemstillinger. Målet med dette er, at vi bliver bedre METAsundhedsTerapeuter. Samtidig, er det en mulighed for vidensdeling og for at være i kontakt med andre METAsundhedsProfessionelle.

Adgang til optagelser af webinars, der allerede er afholdt, kan findes på medlemssiden 

Q&A torsdag 3. novevemer kl. 19.00

Ved Jeanette Meldgaard

Tilmeld dig via dette ZOOM LINK

Alle aktiviteter i METAsundhed Danmark er baseret på frivillighed, og det vil sige, at ingen får løn for deres arbejde – hverken bestyrelsesarbejde, udvalgsarbejde eller aktiviteter for medlemmerne.

Har du idéer til aktiviteter, er du velkommen til at tage kontakt til Mette Marie Noe, ansvarlig for aktivitetsudvalget, på aktivitetansvarlig@metasundheddanmark.org

Hvad er METAsundhed?

METAsundhed er en årsagsmodel, som forklarer sammenhængen mellem vores psyke og vores fysiske symptomer, og som baserer sig på opfattelsen af kroppen som en intelligent og vigtig medspiller i forebyggelse og behandling af sygdom. Det er samtidig en holistisk model, som har fokus på det hele menneske - krop, miljø, ånd, tanker og følelser.

I METAsundhed starter alle fysiske symptomer med et konfliktchok...

Bliv medlem

Alle, der har været på grundkursus og overholder foreningens etiske regelsæt, kan blive medlem af METAsundhed Danmark. Som medlem får du adgang til webinars, mulighed for fornyelse af dit certifikat og et stort netværk af professionelle behandlere, der alle tager udgangspunkt i METAsundhed. Derudover bliver du inviteret til den årlige generalforsamling, hvor du har medbestemmelse og indflydelse på foreningens aktiviteter.

 

Certificering

METAsundhed Danmark udsteder certifikater til nyuddannede METAsundhedsTerapeuter, METAsundhedsMasterTerapeuter og METAsundhedsUndervisere. Derved opretholdes en høj og ensartet standard i hele landet.

Har du et certifikat fra IMMA/MHI, kan du få overført din uddannelse og modtage et nyt certifkat i forbindelse med, at du melder dig ind i foreningen. Derved opnår du bevis for, at du lever op til de nye standarder fastsat af METAsundhed Danmark.

Find os på facebook

Sammenhold og netværk er en vigtig årsag til at have en forening for METAsundhedsprofessionelle. Vær med til at holde kontakten og udbrede kendskabet til METAsundhed Danmark via facebook.