Bestyrelsen

Bestyrelsen i METAsundhed Danmark er valgt af generalforsamlingen. Vi er en flok engagerede METAnørder, der alle ønsker at yde en indsats for at opfylde METAsundhed Danmarks formål.

 

Bestyrelsen er sammensat af en formand, en næstformand, en kasserer og en række udvalgsansvarlige, der også er valgt af generalforsamlingen, og som er ansvarlige for de nedsatte udvalg.

 

Bestyrelsen forestår foreningens daglige ledelse i overensstemmelse med foreningens gældende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Bestyrelsens medlemmer er:

 

Lars Mygind

Lars Mygind

Formand

Lisbeth Lundgaard

Lisbeth Lundgaard

Næstformand og ansvarlig for uddannelsesudvalget

Mette Marie Noe

Mette Marie Noe

Ansvarlig for aktivitetsudvalget

Henriette Fisker

Henriette Fisker

Kasserer

Hvad er METAsundhed?

METAsundhed er en årsagsmodel, som forklarer sammenhængen mellem vores psyke og vores fysiske symptomer, og som baserer sig på opfattelsen af kroppen som en intelligent og vigtig medspiller i forebyggelse og behandling af sygdom. Det er samtidig en holistisk model, som har fokus på det hele menneske - krop, miljø, ånd, tanker og følelser.

I METAsundhed starter alle fysiske symptomer med et konfliktchok...

Bliv medlem

Alle, der har været på grundkursus og overholder foreningens etiske regelsæt, kan blive medlem af METAsundhed Danmark. Som medlem får du adgang til webinars, mulighed for fornyelse af dit certifikat og et stort netværk af professionelle behandlere, der alle tager udgangspunkt i METAsundhed. Derudover bliver du inviteret til den årlige generalforsamling, hvor du har medbestemmelse og indflydelse på foreningens aktiviteter.

 

Certificering

METAsundhed Danmark udsteder certifikater til nyuddannede METAsundhedsTerapeuter, METAsundhedsMasterTerapeuter og METAsundhedsUndervisere. Derved opretholdes en høj og ensartet standard i hele landet.

Har du et certifikat fra IMMA/MHI, kan du få overført din uddannelse og modtage et nyt certifkat i forbindelse med, at du melder dig ind i foreningen. Derved opnår du bevis for, at du lever op til de nye standarder fastsat af METAsundhed Danmark.

Find os på facebook

Sammenhold og netværk er en vigtig årsag til at have en forening for METAsundhedsprofessionelle. Vær med til at holde kontakten og udbrede kendskabet til METAsundhed Danmark via facebook.