Udvalg

METAsundhed Danmark består pt. af 8 udvalg:

  • Vedtægtsudvalget
  • PRudvalget
  • Webudvalget
  • Aktivitetsudvalget
  • Eksamensudvalget
  • Uddannelsesudvalget
  • Opslagsværksudvalget
  • Etisk udvalg, som ikke er en del af bestyrelsen

PR-og Marketings udvalget

PR-og Marketings udvalget tager sig af kontakten til potentielle nye medlemmer og alle der ikke kender til METAsundhed i forvejen. De er vores ansigt udadtil og de står for arrangementer for folk der kunne blive interesseret i METAsundhed nu, eller i fremtiden.

Vil du være med i PR-udvalget, så kontakt udvalgsansvarlig,

Benedikte Nysom Johannesen på mail: pransvarlig@metasundheddanmark.org

Webudvalget

Webudvalget tager sig af hjemmesiden, opsætning af foreningens emails og andre tekniske opgaver.

Du kan skrive til webudvalgets udvalgsanvarlige, Betina Lundis på webansvarlig@metasundheddanmark.org

 

Aktivitetsudvalget

Aktivitetsudvalget tager sig af aktiviteter for METAsundhed Danmarks medlemmer. Det kan være alt fra undervisningsarrangementer, til den årlige generalforsamling og konference. Hvis du har en god idé til et arrangement eller andre input er du altid velkommen til at kontakte udvalgsansvarlige, Mette Marie Noe på aktivitetansvarlig@metasundheddanmark.org

 

Eksamensudvalget

Eksamensudvalget tager sig af eksaminering af vores medlemmer, når de lever op til alle krav. Du kan læse mere om eksamineringskravene og hvordan du får dit eksamensbevis under eksaminering

Det er desuden eksamensudvalget som har stået for kontakten til grafisk designer Karsten Skjoldhøj fra Design Mind, som har udfærdiget foreningens logo og eksamensbeviser.

Dette udvalg er nu en del af underndervisningsudvalget.  

Uddannelsesudvalget

Uddannelsesudvalget arbejder på at kvalitetssikre og ensrette uddannelserne inden for METAsundhed. Der arbejdes helt konkret på en ny opdeling af niveauer og titler med dertilhørende pensum, undervisningsmateriale, eksamenskrav og test. Alt sammen for at sikre et højt fagligt niveau og på sigt en RABgodkendt uddannelse.

Har du lyst til at være med i uddannelsesudvalget, så kontakt udvalgsanasvarlig Lisbeth Lundgaard.

Opslagsværksudvalget

Opslagsværksudvalget står for opdateringer og udgivelse af METAsundhedsopslagsværket. Når den næste store udgivelse bliver færdig kan den købes her på hjemmesiden.

Udvalgsansvarlig er Nadia Zarling, som kan kontaktes på mail: opslagsansvarlig@metasundheddanmark.org

Etisk udvalg

Etisk udvalg tager sig af klagesager eller spørgsmål, som omhandler foreningens medlemmer. Der er ved at blive udfærdiget en procedure, samt et etisk regelsæt for foreningens medlemmer.

Har du brug for at tale med etisk udvalg, kan de kontaktes på mail: etiskudvalg@metasundheddanmark.org

Hvad er METAsundhed?

METAsundhed er en årsagsmodel, som forklarer sammenhængen mellem vores psyke og vores fysiske symptomer, og som baserer sig på opfattelsen af kroppen som en intelligent og vigtig medspiller i forebyggelse og behandling af sygdom. Det er samtidig en holistisk model, som har fokus på det hele menneske - krop, miljø, ånd, tanker og følelser.

I METAsundhed starter alle fysiske symptomer med et konfliktchok...

Bliv medlem

Alle, der har været på grundkursus og overholder foreningens etiske regelsæt, kan blive medlem af METAsundhed Danmark. Som medlem får du adgang til webinars, mulighed for fornyelse af dit certifikat og et stort netværk af professionelle behandlere, der alle tager udgangspunkt i METAsundhed. Derudover bliver du inviteret til den årlige generalforsamling, hvor du har medbestemmelse og indflydelse på foreningens aktiviteter.

 

Certificering

METAsundhed Danmark udsteder certifikater til nyuddannede METAsundhedsTerapeuter, METAsundhedsMasterTerapeuter og METAsundhedsUndervisere. Derved opretholdes en høj og ensartet standard i hele landet.

Har du et certifikat fra IMMA/MHI, kan du få overført din uddannelse og modtage et nyt certifkat i forbindelse med, at du melder dig ind i foreningen. Derved opnår du bevis for, at du lever op til de nye standarder fastsat af METAsundhed Danmark.

Find os på facebook

Sammenhold og netværk er en vigtig årsag til at have en forening for METAsundhedsprofessionelle. Vær med til at holde kontakten og udbrede kendskabet til METAsundhed Danmark via facebook.