Foreningens struktur

METAsundhed Danmark består pt. af 2 udvalg med undergrupperinger:

  • Aktivitetsudvalget, Mette Marie Noe
    • Web, Betina Lundis
    • Marketing
  • Uddannelsesudvalget, Lisbeth Lundgaard
    • Opslagsværk
    • Eksamensudvalget

Etisk råd, Gitte Retbøll og Inger Kruchov – som ikke er en del af bestyrelsen

Aktivitetsudvalget

Aktivitetsudvalget tager sig af aktiviteter for METAsundhed Danmarks medlemmer. Det kan være alt fra undervisningsarrangementer, til den årlige generalforsamling og konference. Hvis du har en god idé til et arrangement eller andre input er du altid velkommen til at kontakte udvalgsansvarlige, Mette Marie Noe på aktivitetansvarlig@metasundheddanmark.org

Web

Du kan skrive til webanvarlige, Betina Lundis på webansvarlig@metasundheddanmark.org

Uddannelsesudvalget

Uddannelsesudvalget arbejder på at kvalitetssikre og ensrette uddannelserne inden for METAsundhed. Alt sammen for at sikre et højt fagligt niveau og på sigt en RABgodkendt uddannelse. Udvalgsanasvarlig Lisbeth Lundgaard.

Opslagsværk

Opslagsværk står for opdateringer og udgivelse af METAsundhedsopslagsværket.
Kontakt: opslagsansvarlig@metasundheddanmark.org

Etisk råd

Etisk råd tager sig af klagesager eller spørgsmål, som omhandler foreningens medlemmer. 

Medlemmerne af etisk råd er Gitte Retbøll og Inger Kruchov

Har du brug for at tale med etisk råd, kan de kontaktes på mail: etiskudvalg@metasundheddanmark.org

Hvad er METAsundhed?

METAsundhed er en årsagsmodel, som forklarer sammenhængen mellem vores psyke og vores fysiske symptomer, og som baserer sig på opfattelsen af kroppen som en intelligent og vigtig medspiller i forebyggelse og behandling af sygdom. Det er samtidig en holistisk model, som har fokus på det hele menneske - krop, miljø, ånd, tanker og følelser.

I METAsundhed starter alle fysiske symptomer med et konfliktchok...

Bliv medlem

Alle, der har været på grundkursus og overholder foreningens etiske regelsæt, kan blive medlem af METAsundhed Danmark. Som medlem får du adgang til webinars, mulighed for fornyelse af dit certifikat og et stort netværk af professionelle behandlere, der alle tager udgangspunkt i METAsundhed. Derudover bliver du inviteret til den årlige generalforsamling, hvor du har medbestemmelse og indflydelse på foreningens aktiviteter.

 

Certificering

METAsundhed Danmark udsteder certifikater til nyuddannede METAsundhedsTerapeuter, METAsundhedsMasterTerapeuter og METAsundhedsUndervisere. Derved opretholdes en høj og ensartet standard i hele landet.

Har du et certifikat fra IMMA/MHI, kan du få overført din uddannelse og modtage et nyt certifkat i forbindelse med, at du melder dig ind i foreningen. Derved opnår du bevis for, at du lever op til de nye standarder fastsat af METAsundhed Danmark.

Find os på facebook

Sammenhold og netværk er en vigtig årsag til at have en forening for METAsundhedsprofessionelle. Vær med til at holde kontakten og udbrede kendskabet til METAsundhed Danmark via facebook.