Om METAsundhed Danmark

Vision:

At bibringe danskerne et nyt perspektiv på sundhed og sygdom samt forståelse for sammenhængen mellem krop, psyke, ånd og miljø.

 

Mission:

At skabe et netværk for vidensdeling og uddannelse inden for METAsundhed, som sikrer medlemmernes høje faglige og etiske standard.

Foreningen METAsundhed Danmark blev stiftet den 10. januar 2019. Initiativet til at stifte foreningen kom fra METAsundhedsMasterUndervisere Kumi Just og Lisbeth Lundgaard, som i mange år har ønsket at skabe bedre mulighed for, at METAsundhedsprofessionelle kunne sparre og udvikle sig fagligt.

I årene frem til 2019 har Kumi Just og Lisbeth Lundgaard med forskellige tiltag søgt at støtte videreuddannelse og fællesskabet for METAsundhedsuddannede i Danmark. De har blandt andet arrangeret METAnørdedage, casedage og supervisionsdage for kursister på METAsundhedsuddannelse, META-hyggeweekender, online supervision og en Dansk METAsundhedskonference i 2015.

Den første, som tog initiativ til at få METAsundhed til Danmark var Lars Mygind i 2008. I 2012 organiserede Lars Mygind sammen med Gitte Retbøll og Inger Kruchov den første internationale konference for METAsundhed på dansk jord, hvilket var med til at vække en bredere interesse for emnet.

2008

Bent Madsen og Dagfrid Kolås afholder de første kurser om Meta Medicin på dansk jord.

2010

Susanne Billander afholder den første udannelse i Meta Medicin for danskerne.

2012

International konference afholdes i Middelfart af Gitte Retbøll, Inger Kruchov og Lars Mygind.

2015

Dansk METAsundhedskonference på Møllerup Gods arrangeret af Lisbeth Lundgaard.

2019

Foreningen METAsundhed Danmark stiftes d. 10. januar i Nyborg.

Hvad er METAsundhed?

METAsundhed er en årsagsmodel, som forklarer sammenhængen mellem vores psyke og vores fysiske symptomer, og som baserer sig på opfattelsen af kroppen som en intelligent og vigtig medspiller i forebyggelse og behandling af sygdom. Det er samtidig en holistisk model, som har fokus på det hele menneske - krop, miljø, ånd, tanker og følelser.

I METAsundhed starter alle fysiske symptomer med et konfliktchok...

Bliv medlem

Alle, der har været på grundkursus og overholder foreningens etiske regelsæt, kan blive medlem af METAsundhed Danmark. Som medlem får du adgang til webinars, mulighed for fornyelse af dit certifikat og et stort netværk af professionelle behandlere, der alle tager udgangspunkt i METAsundhed. Derudover bliver du inviteret til den årlige generalforsamling, hvor du har medbestemmelse og indflydelse på foreningens aktiviteter.

 

Certificering

METAsundhed Danmark udsteder certifikater til nyuddannede METAsundhedsTerapeuter, METAsundhedsMasterTerapeuter og METAsundhedsUndervisere. Derved opretholdes en høj og ensartet standard i hele landet.

Har du et certifikat fra IMMA/MHI, kan du få overført din uddannelse og modtage et nyt certifkat i forbindelse med, at du melder dig ind i foreningen. Derved opnår du bevis for, at du lever op til de nye standarder fastsat af METAsundhed Danmark.

Find os på facebook

Sammenhold og netværk er en vigtig årsag til at have en forening for METAsundhedsprofessionelle. Vær med til at holde kontakten og udbrede kendskabet til METAsundhed Danmark via facebook.